došlo k chybě
úvod autoškola vrácení ŘP formuláře fotogalerie ceník novinky

Na této stránce najdete návod, jak postupovat v případě, pokud Vám byl odebrán řidičský průkaz


Pokud Vám byl odebrán ŘP z důvodu dosažení 12 bodů, je nutné vždy absolvovat Přezkoušení z odborné způsobilosti

Nejdříve je nutné si vyřídit následující dokumenty

 • Vyplnit žádost do autoškoly a doklad o zdravotní způsobilosti
 • výpis z karty řidiče (Výpis z bodového registru získaný na poštách nenahrazuje Výpis z karty řidiče!)
 • dopravně psychologické vyšetření
 • uhradit poplatek za přezkoušení (700,- Kč)

Cvičné jízdy nejsou povinné

Je však lepší s námi absolvovat alespoň jednu 45 minutovou jízdu.Jedna jízda je v ceně této služby

Kdy můžete přezkoušení absolvovat?

Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat po vypršení 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění.

Pozor! O vrácení můžete požádat rovněž až po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění a doklad o přezkoušení nesmí být starší 30 dní !

Zkouška probíhá stejně jako zkouška pro získání ŘP a skládá se ze tří dílčích zkoušek

 1. test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a první pomoci
 2. ovládání a údržba vozidla (ke každé skupině o kterou žádáte)
 3. praktická jízda (na vozidle každé skupiny o kterou žádáte)

Zkoušku můžete opravovat pouze jednou !

Pokud některou z dílčích zkoušek nezvládnete ani na druhý pokus, je nutné před další opravou absolvovat nový výcvik z daného předmětu.

cena služby


Zákaz řízení

Přezkoušení můžete absolvovat, pokud ode dne nabytí právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, kterým došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu řízení uplynul více než jeden rok.

Jízdy nejsou povinné

Je však lepší s námi absolvovat alespoň jednu 45 minutovou jízdu. Jedna jízda je ceně této služby

Je nutné počkat, až uplyne doba zákazu

Cvičné jízdy i přezkoušení můžete absolvovat až poté, kdy Vám skončil zákaz činnosti. Pokud Vám byl zbytek zákazu po polovině trestu prominut, můžete začít až poté, kdy nabylo příslušné rozhodnutí právní moci !

Nejdříve je nutné si vyřídit následující dokumenty

 • výpis z karty řidiče (Pozor!! Výpis z bodového registru získaný na poštách nenahrazuje Výpis z karty řidiče!)
 • žádost do autoškoly
 • posudek o zdravotní způsobilosti vyplněný praktickým lékařem
 • dopravně psychologické vyšetření.
 • rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti
 • v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení
 • uhradit poplatek za přezkoušení (700,- Kč)

Zkouška probíhá stejně jako zkouška pro získání ŘP a skládá se ze tří dílčích zkoušek

 1. test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a první pomoci
 2. ovládání a údržba vozidla (ke každé skupině o kterou žádáte)
 3. praktická jízda (na vozidle každé skupiny o kterou žádáte)

Zkoušku můžete opravovat pouze jednou !

Pokud některou z dílčích zkoušek nezvládnete ani na druhý pokus, je nutné před další opravou absolvovat nový výcvik z daného předmětu.

cena služby

více info na :

tel : 608 637 897

e-meil : Ivo.Ovcacek@seznam.cz