došlo k chybě

!!! POZOR !!!

ŘIDIČÁK PŘES PRÁZDNINY

nový kurz začne v polovině Června 2021

více info na tel. 608 637 897

SLEVA PRO STUDENTY

přihlašte se již nyní

úvod autoškola vrácení ŘP formuláře fotogalerie ceník novinky

Na této stránce najdete návod, jak postupovat v případě, pokud Vám byl odebrán řidičský průkaz


Pokud Vám byl odebrán ŘP z důvodu dosažení 12 bodů, je nutné vždy absolvovat Přezkoušení z odborné způsobilosti

Nejdříve je nutné si vyřídit následující dokumenty

 • Vyplnit žádost do autoškoly a doklad o zdravotní způsobilosti
 • výpis z karty řidiče (Výpis z bodového registru získaný na poštách nenahrazuje Výpis z karty řidiče!)
 • dopravně psychologické vyšetření
 • uhradit poplatek za přezkoušení (700,- Kč)

Cvičné jízdy nejsou povinné

Je však lepší s námi absolvovat alespoň jednu 45 minutovou jízdu.Jedna jízda je v ceně této služby

Kdy můžete přezkoušení absolvovat?

Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat po vypršení 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění.

Pozor! O vrácení můžete požádat rovněž až po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění a doklad o přezkoušení nesmí být starší 30 dní !

Zkouška probíhá stejně jako zkouška pro získání ŘP a skládá se ze tří dílčích zkoušek

 1. test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a první pomoci
 2. ovládání a údržba vozidla (ke každé skupině o kterou žádáte)
 3. praktická jízda (na vozidle každé skupiny o kterou žádáte)

Zkoušku můžete opravovat pouze jednou !

Pokud některou z dílčích zkoušek nezvládnete ani na druhý pokus, je nutné před další opravou absolvovat nový výcvik z daného předmětu.

cena služby


Zákaz řízení

Přezkoušení můžete absolvovat, pokud ode dne nabytí právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, kterým došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu řízení uplynul více než jeden rok.

Jízdy nejsou povinné

Je však lepší s námi absolvovat alespoň jednu 45 minutovou jízdu. Jedna jízda je ceně této služby

Je nutné počkat, až uplyne doba zákazu

Cvičné jízdy i přezkoušení můžete absolvovat až poté, kdy Vám skončil zákaz činnosti. Pokud Vám byl zbytek zákazu po polovině trestu prominut, můžete začít až poté, kdy nabylo příslušné rozhodnutí právní moci !

Nejdříve je nutné si vyřídit následující dokumenty

 • výpis z karty řidiče (Pozor!! Výpis z bodového registru získaný na poštách nenahrazuje Výpis z karty řidiče!)
 • žádost do autoškoly
 • posudek o zdravotní způsobilosti vyplněný praktickým lékařem
 • dopravně psychologické vyšetření.
 • rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti
 • v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení
 • uhradit poplatek za přezkoušení (700,- Kč)

Zkouška probíhá stejně jako zkouška pro získání ŘP a skládá se ze tří dílčích zkoušek

 1. test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a první pomoci
 2. ovládání a údržba vozidla (ke každé skupině o kterou žádáte)
 3. praktická jízda (na vozidle každé skupiny o kterou žádáte)

Zkoušku můžete opravovat pouze jednou !

Pokud některou z dílčích zkoušek nezvládnete ani na druhý pokus, je nutné před další opravou absolvovat nový výcvik z daného předmětu.

cena služby

více info na :

tel : 608 637 897

e-meil : Ivo.Ovcacek@seznam.cz