došlo k chybě

!!! POZOR !!!

nový kurz začne začátkem Září 2019

SLEVA PRO STUDENTY

přihlašte se již nyní

více info na tel. 608 637 897

úvod autoškola vrácení ŘP formuláře fotogalerie ceník novinky

GDPR

Informační memorandum o nadládání s osobními údaji ( GDPR )

Informační memorandum (PDF)


po 19.1.2013 se u závěrečné zkoušky pro ŘO sk. A1, A2 a B neprovádí přezkoušení z Ovládání a údržby vozidla (technická) !!!

dále dochází ke změnám skupin a podskupin ŘO

skupiny ŘO AM, A1, A2 a B po 19.1.2013

AM 15 let

AM jsou zařazena MV s konstrukční rychlostí nepřevyš. 45 km.h-1

1. dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyš. 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW

2. tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyš. 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW

3. čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyš. 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW

A1 16 let

A1 jsou zařazeny

1. lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3

2. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW,čtyřkolky – řidičské oprávnění udělené pro skupinu A1 opravňuje také k řízení čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 cm3

A2 18 let

A2 jsou zařazeny motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg,které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem,

B 18 let

B jsou zařazena MV s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až e), jejichž největší pov. hm. nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno příp. voz. o nejv. pov. hmotnosti nepřevyš. 750 kg, pokud nejv. pov. hm. této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg

řízení vozidel skupiny A1 s automatickou převodovkou Pouze na území České republiky – nebude uvedeno v řidičském průkazu

řízení tříkolových vozidel zařazených do skupiny A – převyšuje výkon 15 kW Pouze na území České republiky – nebude v ŘP(21let)