došlo k chybě
úvod autoškola vrácení ŘP formuláře fotogalerie ceník novinky

GDPR

Informační memorandum o nadládání s osobními údaji ( GDPR )

Informační memorandum (PDF)


po 19.1.2013 se u závěrečné zkoušky pro ŘO sk. A1, A2 a B neprovádí přezkoušení z Ovládání a údržby vozidla (technická) !!!

dále dochází ke změnám skupin a podskupin ŘO

skupiny ŘO AM, A1, A2 a B po 19.1.2013

AM 15 let

AM jsou zařazena MV s konstrukční rychlostí nepřevyš. 45 km.h-1

1. dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyš. 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW

2. tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyš. 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW

3. čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyš. 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW

A1 16 let

A1 jsou zařazeny

1. lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3

2. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW,čtyřkolky – řidičské oprávnění udělené pro skupinu A1 opravňuje také k řízení čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 cm3

A2 18 let

A2 jsou zařazeny motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg,které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem,

B 18 let

B jsou zařazena MV s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až e), jejichž největší pov. hm. nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno příp. voz. o nejv. pov. hmotnosti nepřevyš. 750 kg, pokud nejv. pov. hm. této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg

řízení vozidel skupiny A1 s automatickou převodovkou Pouze na území České republiky – nebude uvedeno v řidičském průkazu

řízení tříkolových vozidel zařazených do skupiny A – převyšuje výkon 15 kW Pouze na území České republiky – nebude v ŘP(21let)